Porin kaupunki ****** Käyttöönotto/muutosvaiheiden välityspalvelin (www3.pori.fi)

A.o. linkistä voit jatkaa Porin kaupungin sivustolle.

Porin kaupungin www-palvelu www.pori.fi

A.o. linkistä voit jatkaa Porin kaupungin uusitulle sähköisen asioinnin sivustolle.

Porin kaupungin sähköinen asiointi ja lomakkeet